Mức đóng thuế thu nhập cá nhân là gì? Hướng dẫn đóng thuế thu nhập cá nhân

0
(0)

Thuế thu nhập cá nhân là một phần không thể thiếu của hệ thống thuế của mỗi quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án công cộng và phát triển kinh tế.

Tìm hiểu tổng quan về các mức đóng thuế, cách tính toán và hướng dẫn cụ thể cho việc đóng thuế thu nhập cá nhân, giúp cá nhân hiểu rõ và thực hiện nghĩa vụ thuế!

I. Tổng quan về mức đóng thuế thu nhập cá nhân

1. Phân loại thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế

 • Thu nhập từ kinh doanh: Bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Phân loại ra những mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Phân loại ra những mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm:>>>Quy trình chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử<<<

 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công: Bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, trợ cấp.
 • Thu nhập từ đầu tư vốn: Bao gồm lợi tức cổ phần, lãi tiền gửi, lợi nhuận từ việc cho vay vốn.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần, vốn góp.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Bao gồm thu nhập từ việc bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở.
 • Thu nhập từ trúng thưởng: Bao gồm trúng thưởng xổ số, khuyến mãi, trò chơi, cá cược.
 • Thu nhập từ bản quyền: Bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ.
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại: Bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền kinh doanh thương mại.
 • Các khoản thu nhập chịu thuế khác: Bao gồm các khoản thu nhập khác không thuộc các nhóm trên nhưng vẫn thuộc diện chịu thuế theo quy định.

Thu nhập không chịu thuế

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các đối tượng được miễn thuế: Ví dụ như giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng: Thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa các đối tượng được miễn thuế như trên.
 • Thu nhập từ bảo hiểm xã hội: Các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Thu nhập từ kiều hối: Các khoản tiền kiều hối mà cá nhân nhận được từ người thân ở nước ngoài gửi về.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng: Lãi từ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
 • Thu nhập từ các khoản học bổng: Học bổng nhận được từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
 • Các khoản thu nhập khác theo quy định pháp luật: Các khoản thu nhập được miễn thuế theo các quy định khác của pháp luật.

2. Bảng thuế thu nhập cá nhân

Các mức đóng thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Dưới đây là các mức thuế suất hiện hành (tính đến thời điểm năm 2024):

Các mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Các mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm:>>>Hướng dẫn cách xử lý khi gặp lỗi khai quyết toán thuế<<<

 • Thu nhập đến 5 triệu đồng: 5%
 • Thu nhập từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng: 10%
 • Thu nhập từ 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng: 15%
 • Thu nhập từ 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng: 20%
 • Thu nhập từ 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng: 25%
 • Thu nhập từ 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng: 30%
 • Thu nhập trên 80 triệu đồng: 35%

Các trường hợp được giảm thuế:

 • Giảm trừ gia cảnh: Cá nhân được giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng cho bản thân và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.
 • Các khoản giảm trừ khác: Bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học và các khoản bảo hiểm bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

Cách tính mức đóng thuế thu nhập cá nhân:

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân: 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (Thu nhập tính thuế x Thuế suất) – Các khoản giảm trừ khác (nếu có)

3. Quy trình tính mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Xác định tổng thu nhập chịu thuế: 

Bao gồm tất cả các khoản thu nhập từ các nguồn chịu thuế.

4 bước tính mức đóng thuế thu nhập cá nhân

4 bước tính mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm:>>>Cách tra cứu thuế thu nhập cá nhân đơn giản nhanh nhất<<<

Ví dụ:

 • Tiền lương: 300 triệu VNĐ/năm
 • Thu nhập từ kinh doanh: 100 triệu VNĐ/năm
 • Thu nhập từ đầu tư vốn: 50 triệu VNĐ/năm

=> Tổng thu nhập chịu thuế: 450 triệu VNĐ/năm

Bước 2: Xác định các khoản giảm trừ: 

Bao gồm giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc, và các khoản giảm trừ khác.

Ví dụ:

 • Giảm trừ cho bản thân: 132 triệu VNĐ/năm
 • Giảm trừ cho 2 người phụ thuộc: 2 x 4,4 triệu VNĐ x 12 tháng = 105,6 triệu VNĐ/năm
 • Bảo hiểm bắt buộc: 10 triệu VNĐ/năm

=>Tổng các khoản giảm trừ: 132 triệu + 105,6 triệu + 10 triệu = 247,6 triệu VNĐ/năm

Bước 3: Tính thu nhập tính thuế: 

Lấy tổng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ.

Ví dụ:

 • Tổng thu nhập chịu thuế: 450 triệu VNĐ
 • Tổng các khoản giảm trừ: 247,6 triệu VNĐ

=>Thu nhập tính thuế: 450 triệu – 247,6 triệu = 202,4 triệu VNĐ

Bước 4: Áp dụng biểu thuế lũy tiến:

Dựa vào thu nhập tính thuế, áp dụng các mức thuế suất tương ứng để tính số thuế phải nộp.

Ví dụ:

 • Thu nhập tính thuế: 202,4 triệu VNĐ
 • Tính thuế theo biểu thuế lũy tiến:60 triệu đầu tiên: 60 triệu x 5% = 3 triệu VNĐ
 • 60 triệu tiếp theo (từ 60 triệu đến 120 triệu): 60 triệu x 10% = 6 triệu VNĐ
 • 82,4 triệu còn lại (từ 120 triệu đến 202,4 triệu): 82,4 triệu x 15% = 12,36 triệu VNĐ

=> Tổng số mức đóng thuế thu nhập cá nhân phải nộp: 3 triệu + 6 triệu + 12,36 triệu = 21,36 triệu VNĐ

II. Hướng dẫn đóng thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Nắm thông tin về đóng thuế thu nhập cá nhân

1. Biên lai thuế thu nhập cá nhân

 • Biên lai thuế thu nhập cá nhân là chứng từ xác nhận số tiền thuế đã nộp của bạn trong năm tài chính.
Hướng dẫn 3 bước đóng thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn 3 bước đóng thuế thu nhập cá nhân

 • Các biên lai này thường do cơ quan thuế cấp hoặc bạn có thể tự in từ hệ thống nộp thuế điện tử sau khi hoàn thành quá trình nộp thuế.
 • Lưu giữ biên lai này là cần thiết để kiểm tra và xác minh khi cần thiết hoặc khi có bất kỳ tranh chấp nào về thuế.

2. Các hóa đơn, chứng từ liên quan

 • Hóa đơn tiền lương: Đây là tài liệu chứng minh thu nhập hàng tháng của bạn từ công ty hoặc nhà tuyển dụng.
 • Hóa đơn chi tiêu được khấu trừ: Bao gồm hóa đơn cho các khoản chi tiêu như bảo hiểm y tế, giáo dục, các khoản đầu tư được miễn thuế.
 • Chứng từ giảm trừ gia cảnh: Chứng từ này xác nhận số tiền bạn được giảm trừ cho các thành viên phụ thuộc trong gia đình (con cái, người già,…).

Bước 2. Đăng ký mã số thuế cá nhân (MST)

Mã số thuế cá nhân (MST) là một mã số duy nhất do cơ quan thuế cấp cho từng cá nhân để quản lý việc đóng thuế.

Quy trình đăng ký MST bao gồm:

 • Chuẩn bị hồ sơ: CMND/CCCD, đơn đăng ký mã số thuế cá nhân.
 • Nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua hệ thống đăng ký trực tuyến.
 • Nhận kết quả: MST sẽ được cấp và gửi đến bạn qua email hoặc bạn có thể tra cứu trên hệ thống điện tử.

Bước 3. Nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp thuế:

 • Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm thường là trước ngày 31/03 của năm sau.
 • Nếu bạn nộp muộn, bạn có thể bị phạt chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật.Các hình thức nộp thuế

Cách thứ đóng thuế thu nhập cá nhân:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan thuế nơi bạn đăng ký để nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Nộp qua hệ thống ngân hàng: Hầu hết các ngân hàng đều có dịch vụ nộp thuế trực tuyến, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và làm theo hướng dẫn.
 • Nộp qua hệ thống nộp thuế điện tử: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế và thực hiện nộp thuế trực tuyến.

III. Hướng dẫn đóng thuế thu nhập cá nhân qua phần mềm Etax Mobile

Etax Mobile là ứng dụng chính thức của Tổng cục Thuế, giúp cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng quản lý và nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua thiết bị di động.

Bước 1: Tải phần mềm Etax Mobile

 • Truy cập App Store (đối với iOS) hoặc Google Play Store (đối với Android).
 • Tìm kiếm từ khóa “Etax Mobile” và tải ứng dụng về máy.
Phần mềm Etax Mobile

Phần mềm Etax Mobile

Bước 2: Đăng ký/đăng nhập phần mềm Etax Mobile

Nếu bạn chưa có tài khoản hãy làm theo những bước sau:

 • Mở ứng dụng Etax Mobile và chọn “Đăng ký”.
 • Nhập các thông tin cần thiết như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và số CMND/CCCD.
 • Xác nhận thông tin và hoàn tất đăng ký.

Nếu bạn đã có tài khoản hãy nhập MST và mật khẩu khi bạn đăng ký

Bước 3: Gắn liên kết tài khoản ngân hàng

Trước khi thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân, bạn phải gắn liên kết tài khoản ngân hàng bạn muốn nộp thuế.

Gắn liên kết tài khoản ngân hàng nộp thuế

Gắn liên kết tài khoản ngân hàng nộp thuế

Ở bước này chọn”chứng minh thư nhân dân” nhưng phải đảm bảo rằng: MST, Số điện thoại, Số tài khoản ngân hàng đã được đồng bộ qua căn cước công dân của bạn.

Chọn ngân hàng muốn nộp thuế

Chọn ngân hàng muốn nộp thuế

Xác nhận liên kết ngân hàng nộp thuế

Xác nhận liên kết ngân hàng nộp thuế

Bước 4: Đóng thuế thu nhập cá nhân qua phần mềm Etax Mobile

Chọn mục “nộp thuế” trên app Etax Mobile

Nộp thuế qua app Etax Mobile

Nộp thuế qua app Etax Mobile

Sau đó bạn chọn”Tra cứu”, từ đây bạn có thể thấy được tiền lương, tiền công thành công thông qua việc nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thành công. App còn thể hiện được các khoản thuế khác và cả nợ thuế.

Bước 5: Thanh toán mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Sau khi tick vào mục khoản nợ, app sẽ hiển thị lại một lần nữa khoản mà bạn cần phải thanh toán để bạn “xác nhận số tiền thanh toán”.

Nhấp vào “xác nhận số tiền thanh toán”, thì app lại hiện thêm 1 lần nữa để bạn xác nhận lại tài khoản ngân hàng. Nếu đã đúng thông tin, bạn nhấp vào mục”Thanh toán”

Tick vào khoản nợ bạn cần thanh toán

Tick vào khoản nợ bạn cần thanh toán

Sau khi nhấp vào “Thanh toán”, bạn cần nhập mã xác nhận OTP. Khi thanh toán thành công, app Etax Mobile sẽ hiển thị như sau.

Xác nhận mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Xác nhận mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Thanh toán thành công mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Thanh toán thành công mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Bước 6: Lưu chứng từ thuế thu nhập cá nhân

Sau khi hoàn thành đóng thuế, bạn cần lưu lại chứng từ thuế vì nó có giá trị trong vòng 10 năm, nếu cơ quan truế có cần đối chiếu về tình trạng nộp thuế thì sẽ có giấy tờ.

 

Tra cứu chứng từ thuế

Tra cứu chứng từ thuế

In chứng từ

In chứng từ

Hiển thị giấy nộp thuế

Hiển thị giấy nộp thuế

IV. Kết luận

Việc đóng thuế thu nhập cá nhân không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc đóng góp vào ngân sách nhà nước và hỗ trợ phát triển xã hội. 

Hiểu rõ về mức đóng thuế và quy trình nộp thuế giúp mỗi cá nhân chủ động và minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0

Ngày đăng: 11:11:58 25/05/2024

Ngày cập nhật mới nhất: 11:11:58 25/05/2024