Tổng hợp câu hỏi thường gặp về Nghị định 123 và Thông tư 78

Tháng 11.2021 doanh nghiệp của tôi nằm đang nằm trong địa bàn thí điểm NĐ 123 & TT 78, bắt buộc phải chuyển HĐĐT lên thông tư mới vậy tôi phải làm gì?

Hiện tại doanh nghiệp chưa cần làm gì cả, vì Mắt Bão vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống và Cơ quan thuế vẫn đang trong quá trình xét duyệt và đánh giá danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT.
Cơ quan thuế sẽ thông báo đến từng đơn vị về việc chuyển đổi, khi có thông báo cụ thể thì mới chuyển đổi.

Hiện tại doanh nghiệp có được sử dụng hóa đơn giấy; hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 32 và Thông tư 39 (theo hướng dẫn văn bản pháp luật cũ) ? có được phép dùng song song hóa đơn điện tử với hóa đơn giấy không?

Doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo hướng dẫn các văn bản của Thông tư 32, 39 bình thường cho đến khi chuyển sang HĐĐT theo quy định của Thông tư 78 và có chấp nhận thông báo đăng ký, khi đó doanh nghiệp phải dừng sử dụng hóa đơn giấy và HĐĐT theo quy định cũ, đồng thời phải hủy loại hóa đơn đang áp dụng.

Khi nâng cấp, chuyển đổi hệ thống để áp dụng theo Thông tư 78, doanh nghiệp dùng HĐĐT có phải kết xuất dữ liệu điện tử và gửi đến Cơ quan thuế không?

Việc thực hiện truyền, nhận dữ liệu HĐĐT được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT, doanh nghiệp không phải làm gì cả, chỉ việc xuất hóa đơn như bình thường.

Tôi vẫn xuất hóa đơn trên phần mềm áp dụng theo Thông tư cũ, vậy những hóa đơn xuất trong tháng 11 có cần phải truyền dữ liệu hóa đơn cho Cơ quan thuế không?

Doanh nghiệp chưa cần làm gì cả, khi nào nhận được thông báo chuyển lên Thông tư 78 từ Cơ quan thuế thì mới thực hiện đăng ký sử dụng theo Thông tư 78 và khi đó doanh nghiệp đăng ký sử dụng theo Thông tư 78 thì mới chuyển dữ liệu hóa đơn lên Cơ quan thuế, việc truyền dữ liệu hóa đơn sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT

Làm sao để doanh nghiệp xác định là sẽ áp dụng HĐĐT có mã của Cơ quan thuế hay HĐĐT không có mã?

  • Đối tượng áp dụng hóa đơn có mã:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ các đối tượng đủ điều kiện áp dụng hóa đơn không có mã)

Các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng

  • Đối tượng áp dụng hóa đơn không mã:

Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Tôi đăng ký sử dụng HĐĐT ở Mắt Bão nhưng chưa sử dụng hết, vậy khi chuyển đổi lên áp dụng Thông tư mới thì Mắt Bão có bảo lưu số hóa đơn còn dư để chuyển sang sử dụng tiếp không?

Mắt Bão chỉ tính số lượng hóa đơn sử dụng, cho nên nếu đã mua nhưng chưa dùng hết thì Mắt Bão sẽ hỗ trợ bảo lưu và chuyển số hóa đơn còn lại để sử dụng theo Thông tư mới miễn phí.

Khác nhau cơ bản giữa Thông tư 32 và Thông tư 78 là gì?

THÔNG TƯ 32 THÔNG TƯ 78
1. Dữ liệu không đồng bộ lên Cơ quan thuế 1. Dữ liệu đồng bộ lên Cơ quan thuế trong ngày xuất và gửi hóa đơn cho người mua.
2. Phải làm thông báo phát hành hóa đơn kèm theo mẫu và dải số hóa đơn đăng ký và nộp lên trang thuế điện tử
– Đăng ký kèm theo số lượng hóa đơn
– Bắt buộc phải đăng ký mẫu hóa đơn lên thuế
2. Chỉ cần đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan thuế (đơn đăng ký ký số gửi điện tử ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử)
– Ký hiệu và mẫu số tự động tham chiếu theo quy định. Số hóa đơn bắt đầu từ 1 cho đến 99.999.999 trong năm. Sang năm bắt đầu lại
– Mẫu cho hóa đơn do đơn vị thực hiện khởi tạo và là bản thể hiện thông tin của hóa đơn.
3. Thay đổi thông tin trên hóa đơn:
Với thông tin bắt buộc (tên, địa chỉ):
– Nộp TB04
– Trường hợp đổi CQT quản lý; thì nộp thêm BC26 cho CQT chuyển đi; Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng cho CQT chuyển đến.
Với thông tin không bắt buộc:
Nộp mẫu mới đính kèm vào TBPH đã nộp cho CQT trước đó.
3. Thay đổi thông tin hóa đơn
Với thông tin bắt buộc (tên, địa chỉ):
Nộp tờ khai thay đổi thông tin đăng ký cho CQT (tờ khai ký số gửi điện tử) (thực hiện trên phần mềm)
Với thông tin khác:
Chủ động thay đổi thông tin trên mẫu hóa đơn

Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng về điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định của Nghị định 51, Nghị định 04 thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu 03/DL-HĐĐT phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123, cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT thì có phải nộp báo cáo BC26 cho CQT nữa không?

Ngoài việc gửi mẫu 03/DL-HĐĐT và tờ khai thuế GTGT thì vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hàng quý, đối với doanh nghiệp rủi ro thì phải nộp báo cáo theo tháng.
Thực hiện theo điều 60 ND123. Xử lý chuyển tiếp

Kể từ thời điểm doanh nghiệp nhận được thông báo từ CQT về việc chuyển đổi để sử dụng HĐĐT thì doanh nghiệp sẽ thực hiện những gì?

Phải ngừng sử dụng loại hình hóa đơn đang sử dụng (ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo nhưng chưa sử dụng, trình tự thực hiện tiêu hủy áp dụng theo điều 15 và điều 27 ND123, áp dụng theo khoảng 1 điều 60 ND123, thực hiện việc hủy hóa đơn theo quy định ND51 và TT39)

Trong giai đoạn 1/1/2021-30/6/2022 doanh nghiệp tại TP.HCM bán hàng hóa cho khách hàng tại 57 tỉnh thành còn lại chưa áp dụng triển khai áp dụng HĐĐT theo ND123 và TT78 thì sẽ lập hóa đơn như thế nào?

Doanh nghiệp vẫn lập hóa đơn đúng theo quy định tại ND123 và là hóa đơn hợp pháp để được kê khai khấu trừ thuế theo quy định

Mẫu thông báo ngừng sử dụng HĐĐT và hủy HĐĐT được quy định như thế nào ở quy định ND123 và TT78?

Trước đây doanh nghiệp đăng ký sử dụng HĐĐT theo TT32 là Thông báo phát hành HĐĐT theo số lượng đăng ký phát hành, còn đăng ký sử dụng theo ND123 thì sẽ không theo số lượng hóa đơn dẫn đến phải hủy HĐĐT, trừ trường hợp HĐĐT có mã, đã được cấp mã nhưng người bán chưa gửi cho người mua, nếu phát hiện có sai sót thì người bán thông báo CQT để CQT hủy HĐĐT đã được cấp mã trên hệ thống dữ liệu của CQT.

HĐĐT theo chuẩn định dạng nào?

Định dạng XML, ngoài ra CQT cũng ban hành QD1450 quy định về chuẩn dữ liệu trong việc truyền nhận dữ liệu để đảm bảo tính thống nhất trong việc sử dụng định dạng chuẩn của HĐĐT.

Tiêu thức bắt buộc đối với 1 hóa đơn hợp lệ theo quy định tại ND123 là gì?

Khoản 7, điều 3 ND123, hóa đơn chứng từ hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại ND123, hóa đơn hợp pháp để kê khai thuế.

HĐĐT sẽ được xuất khi nào cho hàng xuất khẩu, chứng từ nào được kèm theo?

Đối với đơn vị kê khai theo phương pháp khấu trừ, hàng hóa xuất khẩu thì sẽ sử dụng hóa đơn GTGT, khi xuất hàng vận chuyển ra cửa khẩu để làm thủ tục xuất thì sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, khi đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu thì lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu.

Để triển khai HĐĐT doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình như thế nào?

  • Doanh nghiệp xác định đối tượng sử dụng HĐĐT có mã hay không có mã của CQT theo quy định Điều 91 luật quản lý thuế 38/2019/QH14
  • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn theo mẫu mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT và gửi cho CQT (Thực hiện trên phần mềm Matbao-invoice của Mắt Bão ).​
  • CQT gửi thông báo tiếp nhận
  • CQT phản hồi chấp nhận/không chấp nhận

Một công ty có thể sử dụng đồng thời nhiều mẫu hóa đơn GTGT không?

Đơn vị được phép sử dụng nhiều mẫu hóa đơn, ví dụ: 1K22TAA và 1K22TBB

Hiện tại hóa đơn của doanh nghiệp tôi đang sử dụng gần hết, vậy mình có được đăng ký hóa đơn theo thông tư mới không, hay vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn theo thông tư cũ đến hết ngày 30/06/2022 ?

Nếu doanh nghiệp ở 6 tỉnh thành thí điểm giai đoạn 1 sẽ áp dụng theo thông tư mới nhất. Các doanh nghiệp sẽ đợi chi cục thuế quản lý thông báo. Còn 54 tình thành còn lại thì chưa triển khai thông tư mới nên vẫn làm theo các quy định cũ.

Cần phải chuẩn bị những hồ sơ nào để hủy hóa đơn cũ?

Tham khảo hồ sơ hủy hóa đơn tại đây

Tài liệu HĐĐT trong buổi tập huấn ngày 29/10/2021 của Cơ quan thuế, vui lòng tham khảo thêm tại đây

Ngày đăng: 08:21:23 23/11/2021

Ngày cập nhật mới nhất: 22:12:32 29/08/2023

system

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”