THIẾT LẬP TÀI KHOẢN GMAIL GỬI HĐĐT Matbao-invoice (Phiên bản 1.0)

Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Đầu tiên bạn truy cập vào tài khoản Gmail cần thiết lập. Vào mục Bảo mật để bật tính năng xác minh qua 2 bước (nếu trạng thái báo đang tắt)

 

Sau khi nhấn Bắt đầu, hệ thống gmail sẽ bắt bạn truy cập lại. Bạn nhập mật khẩu và thiết lập các thông tin để thực hiện xác minh khi thực hiện đăng nhập tại 1 địa điểm khác.

Bước 2: Khi hoàn tất viêc thiết lập thông tin xác minh, bạn sẽ đặt mật khẩu cho ứng dụng.

Bạn nhận chọn mục Ứng dụng, chon mục Khác ( Tên tùy chỉnh)

Nhập tên ứng dụng muốn tạo mật khẩu (đặt tên bất kỳ Ví dụ: HDDT…), nhấn Tạo

Lúc này, gmail đã tạo mật khẩu để thiết lập email gửi hóa đơn điện tử. Bạn lưu lại thông tin mật khẩu này. Nhấn Xong

 

Bước 3: Sau khi thiết lập mật khẩu ứng dụng xong, bạn sẽ truy cập trang Quản lý hóa đơn, chọn mục Cài đặt cấu hình hệ thống để thiếp lập email gửi thông báo cho hóa đơn của bạn.

  1. Tên hiển thị: là tên bạn có thể đặt tùy ý, giúp đối tác dễ nhận biết khi nhận email thông báo hóa đơn của Công ty bạn.
  2. Địa chỉ Email gửi: Địa chỉ tài khoản Gmail đã lấy mật khẩu ứng dụng ở trên
  3. Mật khẩu Email: Mật khẩu ứng dụng Gmail bạn đã tạo ở trên.
  4. Máy chủ SMTP: Bạn đang sử dụng Gmail, cho nên giá trị sẽ là: smtp.gmail.com
  5. SMTP Port: SSL (465) hoặc TLS (587)

Sau khi thiết lập thông tin cấu hình SMTP gửi mail, bạn tick chọn Sử dụng thông tin email Khách hàng và nhấn Lưu cấu hình SMTP.

Sau khi đã cấu hình và lưu cấu hình SMTP, bạn có thể sử dụng tính năng Test gửi mail để kiểm tra.

Ngày đăng: 09:39:33 21/03/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 21:54:27 29/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan