Thay thế hóa đơn

5. THAY THẾ HÓA ĐƠN

 

Để thay thế hóa đơn bạn sẽ thực hiện như sau:

Bước 1Truy cập vào trang Quản lý Hóa đơn. Tại menu Xử lý hóa đơn, bạn chọn Thay thế hóa đơn. 

 

Bước 2: Chọn Mẫu số, ký hiệu, Số hóa đơn sau đó nhấn Thay thế hóa đơn.

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị Bảng thông tin đơn vị phát hành, bạn sẽ điền thông tin vào những ô khoanh đỏ như trong hình.

 

Bước 4Đối với hóa đơn thay thế: bạn cần nhập lại toàn bộ theo thông tin hóa đơn gốc (sai chỗ nào thay thế chỗ đó), nhấn Thay thế.

Nhấn chọn OK.

Sau khi nhấn OK , hệ thống sẽ trở về Danh sách, bạn có thể xem hóa đơn vừa thay thế dưới dạng hóa đơn nháp.

Bước 5: Ký phát hành và gửi CQT.

Ngày đăng: 15:03:56 18/03/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 21:59:22 29/08/2023

copyright2