Hướng dẫn ký số usb token trên Outlook

Điều kiện để ký số trên mail outlook:

– Phải có usb token.

– Nội dung chứng thư số phải có DName (Distinguished Name) email là tài khoản email của outlook

 

Để thực hiện ký số email bạn cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhấn chọn File 

 

Sau đó chọn Option

Bước 2: Trên thuộc tính bạn chọn chức năng Trust Center -> rồi chọn Trust Center Settings…

Bước 3:

  • Email Sercurity tích chọn các chức năng sau trong Encrypted email
    • Encrypt message contents and attachments
    • Add digital signature to outgoing messages
    • Request S/MIME receipt for all S/MIME signed messages

Bước 4: Bạn vào soạn thảo email rồi chọn sign đển gán ký số

Bước 4: nhấn send để gửi mail, lúc này màn hình sẽ mở cửa sổ nhập mã pin, bạn nhập chính xác mã pin rồi nhấp nút Đăng nhập

 

Chúc bạn thành công!

Ngày đăng: 12:32:44 24/02/2024

Ngày cập nhật mới nhất: 12:35:31 24/02/2024

adminsp adminsp

Nội dung liên quan