Email thông báo

3. GỬI EMAIL THÔNG BÁO

 

Chức năng này giúp bạn quản lý và theo dõi được trạng thái các email thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cho đối tác của bạn.

Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã tạo Danh sách Khách hàng và có nhập email của đối tác thì khi bạn nhấn phát hành Hóa đơn, hệ thống sẽ tự động gửi mail cho đối tác của bạn.

Để quản lý Email thông báo Bạn sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Ngay tại menu Quản lý Hóa đơn, bạn chọn Email thông báo, giao diện email thông báo sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Bạn có thể kiểm tra những hóa đơn đã ký được gửi qua địa chỉ email nào ở mục (1) Mail người nhận, và trạng thái email được thể hiện ở mục (2) Trạng thái.

Khi Bạn muốn chỉnh sửa thông tin địa chỉ Email, Bạn nhấp vào icon cây bút ở Mục (3) Sửa.

 

Đối với trường hợp không thể hiện thông tin địa chỉ email là do bạn chưa tạo Danh mục khách hàng, nhưng bạn vẫn có thể thực hiện thao tác gửi email bằng chức năng này bằng cách chọn vào biểu tượng cây bút ở mục (3) Sửa và nhập địa chỉ Email mà Bạn muốn gửi tới ở mục Mail người nhận sau đó bấm Gửi mail.

Ngày đăng: 15:31:43 18/03/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 21:58:51 29/08/2023

copyright2