CÁCH PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN SẮP XẾP THEO MÃ THAM CHIẾU

Khi vào trang Danh Sách, sẽ hiện danh sách các hóa đơn đã phát hành và hóa đơn nháp.

Bước 1: Chọn đúng mẫu số, ký hiệu:

 

Bước 2: Chọn danh sách hóa đơn cần ký:

 

Bước 3: Sắp xếp hóa đơn thể hiện theo mã tham chiếu :

 

Sau đó phát hành hóa đơn

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi !

Ngày đăng: 15:07:46 17/10/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 21:34:14 29/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan