CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AN TOÀN MIFI

1. Điều kiện áp dụng:

Theo các điều kiện áp dụng dựa theo thỏa thuận sử dụng, thỏa thuận mức dịch vụ SLA và mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử an toàn MIFI, chúng tôi đưa ra các điều kiện để tiến hành hoàn tiền sau đây:

 • Khách hàng ký hợp đồng nhưng chưa sử dụng dịch vụ
 • Khách hàng đã sử dụng dịch vụ MIFI nhưng chưa quá 10% thời gian đăng ký
 • MIFI không thực hiện đúng cam kết SLA 99.9%

2. Điều kiện ngừng sử dụng:

Quý khách hàng có quyền ngừng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử an toàn MIFI bất kỳ lúc nào, khi thỏa các điều kiện áp dụng ở mục số 1.

3. Quyền lợi của khách hàng:

Khách hàng của MIFI có quyền yêu cầu hoàn tiền dịch vụ khi:

 • Chất lượng dịch vụ SLA không đảm bảo.
 • Không hài lòng về chất lượng hỗ trợ.
 • MIFI không cam kết đúng các thông số dịch vụ với khách hàng.

4. Chi phí hoàn tiền:

Các chi phí không được hoàn lại trong yêu cầu hoàn tiền của quý khách hàng, bao gồm:

 • Các loại thuế mà phía MIFI đã khai báo nộp cho nhà nước.
 • Các thuê bao theo tháng mà quý khách hàng đã sử dụng. Quý khách sẽ được hoàn lại số tiền tương ứng với tháng còn lại của dịch vụ.
 • Các dịch vụ GTGT tương ứng (tin nhắn SMS, Zalo, Viber… ) sẽ không được hoàn lại.
 • Các khoản phí dịch vụ kết nối với phần mềm của bên thứ 3.
 • Chi phí chuyển khoản liên ngân hàng.

5. Các bước hoàn tiền dịch vụ:

Khi yêu cầu hoàn tiền được tiến hành, quý khách hàng sẽ được hoàn tiền theo quy trình sau:

 • Xác định thời gian còn lại của hợp đồng dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Ngừng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử an toàn MIFI với tài khoản được xác định.
 • Xác định các khoản khuyến mãi sẽ bị loại trừ, các khoản thuế đã được kê khai với hợp đồng.
 • Xác định các khoản phí dịch vụ của bên thứ ba.
 • Ký biên bản xác nhận số tiền sẽ hoàn (hoặc xác nhận qua hệ thống ticket hỗ trợ…)
 • Thanh lý hợp đồng trước thời hạn giữa cả hai bên.
 • Tiến hành hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản khách hàng (tài khoản công ty).

6. Tranh chấp khi hoàn tiền:

Tranh chấp, khiếu nại sẽ xảy ra khi một trong hai bên không đồng ý với cách thức tiến hành hoàn tiền và thanh lý hợp đồng.

Khi có tranh chấp xảy ra, cả hai bên đồng ý cùng ngồi thương lượng và giải quyết vấn đề một cách có thiện chí dựa trên các nguyên tắc trong hợp đồng đã ký. Trường hợp thương lượng và giải quyết vấn đề không thỏa đáng giữa hai bên, hợp đồng sẽ được tiến hành tiếp và không tiến hành thỏa thuận hoàn tiền trên.

Các điều khoản vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết dựa trên tranh chấp khiếu nại tại tòa dựa trên luật pháp Việt Nam.

Ngày cập nhật: 23 Th10 2020