Cập nhật quy định gia hạn nộp thuế GTGT năm 2021 đầy đủ nhất

0
(0)

Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế GTGT năm 2021. Theo đó những đối tượng thuộc diện được gia hạn nộp thuế GTGT cần gửi giấy đề nghị về cơ quan thuế để được xét duyệt.

gia hạn nộp thuế gtgt năm 2021

Kế toán viên cần cập nhật quy định gia hạn nộp thuế GTGT mới nhất năm 2021.

1. Đối tượng gia hạn nộp thuế GTGT năm 2021

1.1. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất trong những ngành kinh tế sau:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất trang phục; dệt; sản xuất da và các sản phẩm làm từ da; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ hoặc chất liệu tết bện; sản xuất giấy, sản phẩm được làm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm quang học, điện tử, máy vi tính; sản xuất ô tô và các loại xe có động cơ khác; sản xuất giường tủ, bàn ghế.
 • Xây dựng.
 • Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình, điện ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động xuất bản.
 • Khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên (ngoại trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, Condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định và hợp đồng).
 • Sản xuất đồ uống; in và sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ các loại máy móc, thiết bị); sản xuất xe máy, xe mô tô; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị.
 • Thoát nước, xử lý nước thải.

Đọc thêm về quyết toán thuế doanh nghiệp

1.2. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

thời gian gia hạn nộp thuế gtgt năm 2021

Chú ý các ngành kinh tế nằm trong danh mục được gia hạn thời gian nộp thuế.

 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản.
 • Hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; hoạt động dịch vụ lao động, việc làm.
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của bảo tàng, thư viện, lưu trữ cùng các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, chiếu phim.
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin.
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
 • Danh mục ngành kinh tế nêu tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2, Nghị định 52/2021/NĐ-CP được xác định dựa trên Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định dựa vào Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định dựa vào Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

1.4. Doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ được xác định dựa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ.

1.5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lĩnh vực, ngành kinh tế của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2, Nghị định 52/2021/NĐ-CP là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2020 hoặc năm 2021.

2. Thời gian gia hạn để gia hạn nộp thuế GTGT 2021

thời hạn gia hạn nộp thuế gtgt năm 2021

Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định riêng cho từng kỳ tính thuế.

Điều 3, Nghị định 52/2021/NĐ-CP quy định về thời gian gia hạn nộp thuế GTGT 2021 như sau:

 • Đối với số thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021 có thời gian gia hạn là 05 tháng.
 • Đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2021 có thời gian gia hạn là 04 tháng.
 • Đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2021 có thời gian gia hạn là 03 tháng.

Cụ thể:

 • Số thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2021 có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 tháng 09 năm 2021.
 • Số thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021.
 • Số thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2021 có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021.
 • Số thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2021 có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.
 • Số thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2021 có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.
 • Số thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2021 có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.
 • Số thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 09 năm 2021.
 • Số thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2 năm 2021 có thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Thời gian gia hạn cho đối tượng nộp thuế được tính kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. Điều kiện gia hạn nộp thuế GTGT năm 2021

Người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế đã được gia hạn nộp thuế theo quy định của Nghị định 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trước ngày 30 tháng 07 năm 2021 để được gia hạn nộp thuế theo quy định.

điều kiện gia hạn nộp thuế gtgt năm 2021

Người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế đã được gia hạn theo quy định.

Người nộp thuế phải tự xác định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

4. Quy trình, thủ tục thực hiện gia hạn thuế GTGT

Người nộp thuế trực tiếp kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế nếu phát hiện có sai sót thông qua hình thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế theo mẫu tại Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất muộn nhất là ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Cơ quan thuế không có nghĩa vụ phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Nếu trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc nhóm đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế ra văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và họ phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần nắm được những thông tin cần thiết về việc gia hạn nộp thuế GTGT năm 2021 để thực hiện đúng.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0

Ngày đăng: 20:19:50 11/08/2021

Ngày cập nhật mới nhất: 11:50:37 31/08/2023